ÜNNEPÉLYES ISKOLA ÁTADÁS 2017.12.15.

Hírek a Dányi Széchenyi István Általános Iskolából…

 

 „Ne hagyjátok a templomot,

A templomot s az iskolát!”

Reményik Sándor

 

2017. december 15-én átadásra került Dány településének mintegy közel 140 millió forint értékű energetikai beruházása, mely tartalmazza a külső homlokzati hőszigetelést, nyílászáró cserét és a napelem rendszer kiépítését.

Megjelent vendégeink voltak: Cerván György és Dr. Dukai Miklós államtitkár urak, Gódor Lajosné polgármester asszony, Eich László tankerületi igazgató úr, Radó Gellért vagyongazdálkodási és üzemeltetési osztályvezető úr.     

Köszönthettük egykori és jelenlegi kollégáinkat, diákjainkat, a falu lakosságát, és mindenkit, aki jelenlétével megtisztelt bennünket, iskolánk nagyszabású felújításának átadó ünnepségén.

 

Ez az iskola úgy újult meg, mint egy családi ház. Mindenki magáénak érezte, hiszen aki a településben gondolkodik, az az iskolában is. – Az önkormányzat támogatása és a beruházás is példaértékű, az infrastruktúra azonban csak egy keret, amit az itt dolgozó pedagógusok töltenek meg kiváló tartalommal és módszerrel.

Ez az iskola jó példa az innovatív módszerekre, a preventatív gondolatokra és a komplexitásra is. Az itt elvégzett munka nem jöhetett volna létre a gyerekek, a pedagógusok, az önkormányzat és a beruházását végzők együttműködése nélkül

 

Engedjék meg, hogy iskolánk történetéről egy- két gondolatot szóljak:

 

Az első iskolai foglalkozás a mai Fő utca közepén 1673-ban épült fatemplomban indult meg.

A dányi katolikus egyház Törzsvagyonkönyve így ír erről: "Már az 1673-ik évben tehát még Budának visszavétele előtt - a mostani Fő utcza közepén - fából épült iskolaháza volt a községnek, vagy ami a valóságot még jobban megközelíti, a kisszerű fatemplom egyben iskolaház is volt." Ebben az épületben valószínűleg még csak hitoktatás folyt, Pruszkai János szabadalmas lelkipásztor oktatta a diákokat. Írás és olvasásoktatás csak külön tandíjért volt lehetséges. 1725-től a mai Szt. Imre tér 5. szám alatti épület helyén, a kántortanító lakásával egy fedél alatt működött egy tanterem. "1725-ben a fatemplom szétbontatván, az iskola is helyiséget cserélt, még pedig ... a már akkor fennállott kántortanítói lakkal egy födél alá került, aminthogy ez még akkor széltében hosszában divó szokás volt, hogy a kántortanítói ház egyszersmind iskolai helyiségül is szolgált.

1852-ben - írja a Törzsvagyonkönyv - "az áldozatra is kész elöljáróságnak józanabb része ... egy új, még pedig a kántori laktól egészen elkülönített iskolaház fölépítését vagy pedig egy e czélnak megfelelő ház megvételét hozta javaslatba, mely javaslat azonnal tetté is lett," egy a Szent János soron vásárolt ház ugyancsak egy tantermében folyt a tanítás 1858-ig.

1855-ben kérvényezik a váci püspöktől a harangozói lak helyén új iskola építésének engedélyezését.

1884-ben a tanfelügyelő kötelezte az elöljáróságot új, 3 tantermes iskola építésére.

1885 októberére felépült a Pesti úti iskola: 3 tanító működik 3 teremben. Ezután egy teremben 80 tanulót helyeztek el. 1904-08-ig a templom újjáépítése miatt az iskola egyházi szertartás színhelye is.

1905-től az új népiskolai tanterv szerint 6 elemi és 3 ismétlő osztállyal működik.

1928-ban gróf Klebelsberg Kunó miniszter nagyarányú iskolaépítési programjának eredményeképpen épült fel a mai Szent Imre téri iskolaépület négy tanteremmel.
1929. szeptember 1-jétől állami iskola lett. 1946-tól nyolcosztályos iskolaként működik.

1983-ban a központi (Szt. Imre téri) iskolaépület tornateremmel és 6 tanteremmel egészült ki nagyfokú szülői segítséggel, majd 1992-ben 4 kisebb csoportszobával bővült. 

Iskolánk 1992-ben vette fel Széchenyi István nevét.

(összeállítva Kozár Gyula plébános és Dr. Nagy Istvánné igazgatónő

munkájának felhasználásával)

                                                                    

2017. január elsejével a Dunakeszi Tankerületi Központhoz tartozik iskolánk. A fenntartás és működtetés egyaránt a szakmai munka, az eszköz és állomány fejlesztése mellett.

Ez az épület helyet ad a Zeneiskola működésének is. 

 

Végezetül fogadják szeretettel névadónk jövőbe mutató gondolatait:

 „Nem nézek én, megvallom, annyit hátra, mint sok hazámfia, hanem inkább előre; nincs annyi gondom tudni, valaha mik voltunk, de inkább átnézni, idővel mik lehetünk és mik leendünk. A múlt elesett hatalmunkból, a jövendőnek urai vagyunk.”

/Széchenyi István/

 

Volt egy közös álmunk. Szerettük volna, hogy gyermekeink, akiknek egyik legfontosabb közösségi élettere az általános iskola, egy rendezett, biztonságos és korszerű környezetben tanulhassanak.

Álmunk mára valóra vált.

Szeretnénk ezúton megköszönni minden közreműködő segítségét, amit tanulóink a legnagyobb örömmel vehettek újra birtokba.